Roháčova stezka 2022
Online předregistrace byly otevřeny
od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2022.